KONTAKT

KONTAKT

Marko Levtšenko

Juhatuse liige/Treener
Taekwondo EKR 5, tunnitus 160741 +372 545 666 77

Marina Karamkova

Treener
Ujumine EKR 3, tunnistus 151193 +372 5519 579

Ronald Smorodin

Treener
Taekwondo EKR 3, +372 5911 0482

Viktoria Šutova

Treener
Rühmatreeningud/Taekwondo EKR 4 +372 552 8465

Svetlana Šutova

Treener
Rühmatreeningud +372 552 8465

Rain Pajula

Treener
Taekwondo +372 523 8823

Treenerikutse

Treenerikutse

Vastavalt spordiseadusele on treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.

Kutsestandardi kohaselt on treener liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener täiendab oma teadmisi ja oskusi regulaarselt ning jagab oma kogemusi ka kolleegidega. Samuti on treeneri puhul oluline treenerite eetikakoodeksi järgimine ning oskus olla treenitavatele eeskujuks.

Eestis on treeneritele kutseandja Eesti Olümpiakomitee. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

www.treenerikutse.ee

www.eok.ee