Aastast 2012

Spordi- ja elustiiliklubi aastast 2012. Endise nimega Team Yong. Tervislik, kvaliteetne ja motiveeritud eluviis läbi spordi! Sportimisvõimaluste parendamine, vabaaja sisustamine sportlike tegevustega. Võistluste, laagrite ja spordiürituste korraldamine. Tervislike eluviiside propageerimine.

TREENINGBAASID LÄÄNE-VIRUMAAL

Kunda

Kunda Spordikeskus Kasemäe 19, Kunda Ujumine, Taekwondo, Rühmatreeningud

Aseri

Aseri Vabaajakeskus Kesktänav 22, Aseri Taekwondo

Rakvere

ML SPORT STUDIO Spordi 16, Rakvere Taekwondo

Treenerikutse

Vastavalt spordiseadusele on treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.

Kutsestandardi kohaselt on treener liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener täiendab oma teadmisi ja oskusi regulaarselt ning jagab oma kogemusi ka kolleegidega. Samuti on treeneri puhul oluline treenerite eetikakoodeksi järgimine ning oskus olla treenitavatele eeskujuks.

Eestis on treeneritele kutseandja Eesti Olümpiakomitee. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

www.treenerikutse.ee

www.eok.ee

"Sport õpetab ausalt võitlema. Sport õpetab väärikalt kaotama. Niisiis õpetab sport kõike, ta õpetab elu." - E. Hemingway

Spordiklubi ML Sport on tunnustatud Lääne-Virumaa aasta spordiklubiks 2020!
Eesti Olümpiakomitee